Program lojalnościowy


 

Do Państwa dyspozycji w sprawach związanych z Programem Lojalnościowym oddajemy numer telefonu (22) 826-41-02, czynny w dni robocze w godzianch 9.00-15.00, oraz aders mailowy marketing@wss.spolem.org.pl

 

Zarząd „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście uprzejmie informuje iż aneksem nr 2 z dnia 2 listopada 2016 roku wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 1 lutego 2013 roku.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:
§ 4 punkt 7 otrzymuje brzmienie:
Zgromadzone punkty ważne są minimum 12 miesięcy. Każdego roku 2 stycznia zostanie wykonana jednorazowa dezaktywacja punktów starszych niż rok.

PRZYKŁAD: 2 stycznia 2017r. skasowane zostaną wszystkie punkty zebrane i niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2015r. Na koncie Użytkownika pozostaną wówczas wszystkie punkty zebrane w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2016r. Takie działanie będzie powtarzane co roku 2 stycznia.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie

Aneks wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2017 r. z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2017r.

Regulamin programu lojalnościowego "Społem znaczy razem" - tekst jednolity regulaminu

Instrukcja aktywowania konta, logowania i zamawiania bonu “Społem znaczy razem” przez Klienta