Kontakt

Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście
ul. Nowy Świat 53
00-042 Warszawa

NIP: 525-000-49-06
REGON: 000880277